Monday, September 28, 2009

Penggunaan teknologi dalam pendidikan

"Kita sering mengaitkan penggunaan teknologi dalam pendidikan dalam bentuk positif. Jarang sekali kita akan memperkatakan kelemahan-kelemahanya".

Adakah anda setuju dengan pandangan ini?

Kepada semua pelajar KPLI amb. Jan. 2009 Unit BDK2. Sila beri pandangan anda. Terima kasih- Mohamad Osman

Jika sdr/i menghadapi masalah menghantar komen, sila hubungi saya melalui emel mohamad_iprm@yahoo.com. - Mohamad Osman

20 comments:

 1. Jika sdr/i tak boleh hantar komen melalui Internet Explorer, sila cuba gunakan Firefox - Mohamad Osman

  ReplyDelete
 2. Pada pandangan saya, teknologi dalam pendidikan ada kebaikan dan kelemahannya. Sebagai pendidik kita perlu memahami fenomena perubahan ini dan berusaha menggabungkan pelbagai ilmu, kemahiran dan kreativiti ke arah melahirkan satu corak penyampaian yang berkesan dan bermakna ketika di dalam p&p.

  MURNI BINTI ALI
  UNIT KPLI AMBILAN JANURAI 2009 - BDK2

  ReplyDelete
 3. Pada pendapat saya,penggunaan teknologi dalam Pendidikan adalah sesuatu yang penting.. Bagi mereka yang pandai merebut peluang, mereka akan menggunakan dengan se maxima yang mungkin kerana pelbagai perkara yang boleh dilakukan dengan teknologi.. Cuma, bagi sesetengah orang menyalahgunakan teknologi ke arah yang tidak betul.. Hali ini tak sepatutnya berlaku jika mereka boleh berfikir secara waras.. Walaupun kita jarang perkatakan mengenainya, tetapi hakikat sebenar perkara ini semakin menjadi-jadi..

  SHARIFAH HANINA SYED MUSTAFFA
  BDK 2 (2009)

  ReplyDelete
 4. Pada pendapat saya, penggunaan ICT dalam pendidikan memang terdapat kebaikan dan keburukannya. Namun sebagai seorang warga pendidik yang cemerlang, kita seharusnya tahu membezakannya ke arah mewujudkan pengajaran & pembelajaran yang berorientasikan ICT selaras dengan kemajuan teknologi yang kita akan hadapi pada masa hadapan.


  NIK NADIMAH BT NIK MAHMOOD
  KPLI AMBILAN JAN '09 BDK2

  ReplyDelete
 5. Pendapat saya mengenai ICT, juga ada baik dan buruknya. Bergantung kepada individu yang menggunakannya. Gelaran 'dunia tanpa sempadan' membolehkan setiap individu boleh meneroka pelbagai perkara dari hal yang remeh temeh kepada yang sukar semuanya boleh diakses dengan mudah. Secara tidak langsung, fungsinya dalam dunia pendidikan sangat membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  JULIFA DIANA BINTI MUSTAFA
  KPLI AMBILAN JAN 09 - BDK 2

  ReplyDelete
 6. Pada pendapat saya, penggunaan ICT dalam pembelajaran merupakan salah satu contoh untuk mewujudkan pembelajaran tutorial yang dapat membantu pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan serta dapat menguasai penggunaan teknologi maklumat.Selain itu, pelajar dapat belajar menggunakan bahan bantu mengajar dengan berkesan agar dapat memahami konsep pembelajaran dengan baik.
  Terima kasih Tuan,
  Magdeline A/P R.O.Raju-Bimbingan dan Kaunseling 2 (KPLI AMBILAN JANUARI 2009)

  ReplyDelete
 7. Bagi saya, ICT merupakan satu keperluan dalam dunia pendidikan masa kini. Sudah semestinya sesuatu perkara itu mempunyai baik dan buruk. Namun begitu, ia bergantung kepada kebijaksanaan orang yang menggunakannya. BAgi warga pendidik, ICT memberi satu impak yang positif kerana ia amat membantu dalam P&P dan juga pengurusan sekolah..

  ZATY MUNAWIRAH BT MOKHTAR
  BDK2
  KPLI AMBILAN JANUARI 2009

  ReplyDelete
 8. Pada pandangan saya, memang tidak dinafikan lagi kita seringkali mendengar kesan positif saja mengenai penggunaan ict dalam pendidikan. Apa yang dijadikan sebagai kayu ukur adalah dari aspek kebaikan semata-mata, tapi tidak dari aspek kelemahan penggunaan itu sendiri. Namun, sebagai individu, saya juga adalah diantara pengguna yang sering mengakses ict ini dengan tujuan mendapatkan info secara cepat dan mudah. Secara tidak langsung, dunia ict ini dapat memberi kemudahan dan pendedahan dalam sesi p&p dan pelajar dapat memahami pembelajaran dengan baik.
  NAZATULSHIMA BASIRON
  KPLI AMBILAN JAN 2009 - BDK 2

  ReplyDelete
 9. Penggunaan ICT dalam pendidikan memang memberi keberkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). P&P akan berjalan dengan lebih lancar dan menarik memandangkan pelajar pada masa kini lebih teruja dengan maklumat-maklumat ICT. Tetapi jika tidak dikawal ia akan mendatangkan kesan buruk. Oleh itu,semua pihak perlu memainkan peranan penting agar ICT tidak disalahgunakan.

  NORHUSNA BINTI MOHAMED
  KPLI AMBILAN JAN'09 -BDK 2-

  ReplyDelete
 10. Sebagai seorang pengguna ICT, saya sememangnya mengakui ICT membawa banyak kebaikan dalam dunia pendidikan. Penggunaannya membantu memudahkan para guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, ICT juga benyak memberi faedah bagi murid-murid untuk mengakses pelbagai maklumat dengan mudah. Ini bertepatan dengan slogan "Maklumat dan dunia hanya di hujung jari anda"..

  AZRIZAL AZEMI
  KPLI AMBILAN JANUARI 2009 -BDK 2

  ReplyDelete
 11. Pada pendapat saya, ict dalam bidang pendidikan adalah sesuai dengan situasi dunia tanpa sempadan kini. Dan ini memang tidak dinafikan lagi impak dan kesannya dalam dunia pendidikan itu sendiri. Secara tidak langsung, kesan yang selalu dikaitkan hanyalah kesan positif sahaja, sedangkan terdapat juga kesan negatif disebalik penggunaanya. Namun begitu, sebagai individu, haruslah bijak membuat penilaian apabila mengakses dunia ict itu sendiri.

  NOOR AZLINDA ABDUL JALIL
  KPLI AMBILAN JAN 09 - BDK 2

  ReplyDelete
 12. Pada pandangan saya ramai yang tidak memperkatakan tentang kelemahan ICT dalam pendidikan kerana kelemhannya amat kecil sekali jika dibandingkan dengan kebaikannya yang amat besar pada masa kini. Melalui pandangan rakan-rakan BDK2 di atas tidak perlulah saya memperkatakan tentang kebaikannyha kerana semuanya telah maklum. Di sini saya ingin sentuh beberapa keburukan yang berlaku dalam konteks ICT dalam pendidikan.

  Contoh 1:
  Guru membawa murid ke makmal komputer untuk mencari bahan pembelajaran. Guru tidak memantau dan murid "pandai" mengakses laman-laman yang tidak baik. Maka di sini satu insiden buruk yang telah berlaku di sekolah. Dalam contoh ini saya sebenarnya melihat ianya sebagai satu insiden kecuaian manusia dan bukan kelemhan ICT itu sendiri. Jikalau sekolah mempunyai sistem security untuk menapis laman-laman yang tidak baik dan pemantauan yang berkesan dari guru makan insiden ini tidak akan terjadi.

  Contoh 2:
  Masalah teknikal mungkin terjadi semasa guru menjalankan P&P seperti komputer tidak boleh "on" atau LCD tidak berfungsi. Ini menyebabkan P&P tidak dapat dijalankan. Bagi kes seperti ini ianya boleh dielakkan jikalau guru terbabit membuat persediaan awal dengan memeriksa dahulu kesemua peralatan yang akan digunakan.

  Contoh 3:
  Komputer terkena virus. Semua data hilang dan komputer rosak. Kena install kembali OS. Maka P&P tidak dapat dijalankan. Dalam kes ini juga sebenarnya boleh dielakkan sekiranya guru membuat sistem back up fail dan menggunakan antivirus terkini dan "signature up to date".


  Oleh kerana kesemua contoh yang diberikan mempunyai jalan untuk menanganinya maka boleh dikatakan bahawa kelemahannya lebih bersifat minor@resessif (istilah saya) dan boleh di elakkan.
  Maka oleh sebab itu kelemahannya jarang diperkatakan ditambah dengan kelebihanya yang amat banyak sehingga menenggelamkan kelemahanya

  terima kasih
  khairil ashraf
  bdk2
  KPLI Jan 2009

  ReplyDelete
 13. Tidak dinafikan penggunaan ICT dalam mengakses maklumat banyak memberi kebaikan kepada masyarakat dunia. Namun begitu, ia juga mempunyai kesan negatif jika disalahgunakan. Saya percaya, dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang ada pada setiap individu,ICT dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

  ReplyDelete
 14. Penggunaan ICT membawa kesan yang positif seperti dalam P&P membolehkan aktiviti P&P dijalankan tanpa kekangan tempat dan masa, meningkatkan penggunaan sumber pendidikan, berupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping mempercepat proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan pelajar. Antara matlamat positif yang ingin dicapai atau sedang diusahakan selaras dengan usaha melahirkan modal insan yang cemerlang adalah seperti :

  1. meningkatkan pembangunan infrastruktur
  ICT;
  2. memperluas akses dan ekuiti kepada
  kemudahan ICT;
  3. memperluas kurikulum berasaskan ICT;
  4. meningkatkan sistem pentaksiran dengan
  menggunakan ICT;
  5. menekankan pengintegrasikan ICT dalam P&P;
  6. meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
  ICT di kalangan pelajar, tenaga
  pengajar, dan personel KPM;
  7. meningkatkan penggunaan ICT dalam
  pengurusan pendidikan;
  8. meningkatkan usaha pengurusan dan
  penyenggaraan perkakasan ICT;
  9. meningkatkan penyelidikan dan pembangunan
  (R&D) dalam ICT; dan
  10. meningkatkan kerjasama antara institusi
  pendidikan dengan masyarakat dalam
  memperkembangkan ICT dalam pendidikan.

  Negatif dalam ict? Perlu disedari bahwa kehadiran teknologi tersebut di sekolah juga menimbulkan masalah baru apabila ada sekolah yang :

  1) Kekurangan budget dan pekerja mahir
  Untuk memantapkan ICT perlu adanya tenaga khusus yang mengelola media tersebut, kerana tidak setiap guru mampu mengelola media tersebut. Berbagai sekolah yang mempunyai kemampuan baik tenaga dan kemampuan modal dan ini tidak menjadi masalah, tetapi bagi sekolah yang miskin dan tenaga guru biasa, keadaan ini merupakan masalah yang berlaku. Akhirnya guru malas untuk memanfaatkan media tersebut.

  2) Guru Besar dan guru kurang sedar akan pentingnya media pendidikan itu.

  3) Guru merasa terbeban
  untuk mengajar dengan memanfaatkan media, memang dituntut guru harus lebih kreatif serta persiapan pengajaran yang lebih matang. Sebelum menggajar menggunakan media, guru sudah seharusnya mencubanyanya sehingga tidak berasa kekok lagi. Untuk itu, guru perlu menyiapkan waktu, tenaga dan wang agar dapat dijalankan dengan baik.

  Ahmad Kamil Sharudin
  BDK2 KPLI 2009
  kamilsharudin.blogspot.com

  ReplyDelete
 15. Ya, saya memang setuju dengan pandangan positif rakan-rakan di BDK 2 terhadap penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan pada hari ini. “Pendidikan bertaraf dunia” sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara mempunyai wawasan ke arah melahirkan generasi yang mengamalkan budaya fikir, kritis, kreatif dan inovatif. Oleh itu, melalui penggunaan teknologi moden, hanya manusia yang berbudaya fikir dapat bersaing di medan antarabangsa serta menjanakan idea ke arah pembangunan tamadun ilmu, masyarakat, budaya, bangsa dan negara. Semuanya terserah pada diri pengguna/individu yang menggunakan teknologi berkenaan dengan sewajarnya..

  Terima kasih,
  KOGILAVANI A/P RAMA KRISHNAN
  BDK2
  KPLI AMBILAN JANUARI 2009

  ReplyDelete
 16. Terima kasih pandangan yang diberi. Ada yang pro dan begitu juga yang contra. Teruskan beri pandangan anda. Sila pertimbangkan kelemahan-kelemahan yang diberikan tentang penggunaan teknologi dlm P&P dan bagaimana boleh di atas...

  Mohamad Osman

  ReplyDelete
 17. Pada pendapat saya penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan amat perlu pada masa sekarang untuk mempelbagaikan dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlansung. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan memungkinkan sesuatu maklumat dapat dipersembahkan dengan dengan kaedah yang lebih menarik minat dan minda pelajar. Selain itu, ia juga memudahkan tugas seorang guru untuk melakukan proses pengajaran dan pembelajaran.

  Terima kasih,
  MASTIJAH BINTI MHD ZAINAL NOR
  BDK2
  KPLI AMBILAN JANUARI 2009

  ReplyDelete
 18. Pada pendapat saya penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan amat perlu pada masa sekarang untuk mempelbagaikan dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlansung. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan memungkinkan sesuatu maklumat dapat dipersembahkan dengan dengan kaedah yang lebih menarik minat dan minda pelajar. Selain itu, ia juga memudahkan tugas seorang guru untuk melakukan proses pengajaran dan pembelajaran.

  Terima kasih,
  MASTIJAH BINTI MHD ZAINAL NOR
  BDK2
  KPLI AMBILAN JANUARI 2009

  ReplyDelete
 19. Apakah halangan-halangan yang akan mengurangkan keberkesanan penggunaan teknologi dlm p&p?

  ReplyDelete
 20. Pada pandangan saya, penggunaan teknologi pada masa kini boleh dikatakan sebagai suatu keperluan yang sangat penting, kerana tanpa teknologi akan menyebabkan terbantutnya pertumbuhan ekonomi, politik dan sosial dalam sesebuah negara. Sebarang kekangan semasa menggunakan sesuatu peralatan teknologi seharusnya diminimakan.dalam bidang pendidikan, penyampaian maklumat dalam proses P&P dapat menarik minat pelajar dan seterusnya dapat menanam semangat cintakan dunia ICT di kalangan pelajar.


  Sekian, terima kasih.
  SITI HAJAR BT ISHAK
  BDK2
  KPLI
  AMBILAN JANUARI 2009

  ReplyDelete